Smrt in pogrebne storitve

Smrt

Ob smrti je treba izvesti več ukrepov in opraviti več uradnih poti. Pri tem vam bodo pomagali matični urad, izvajalec pogrebnih storitev in uprava pokopališča.

Prijava smrti

Smrt je treba prijaviti pristojnemu matičnemu uradu. Prijavo smrti načeloma opravi zdravstvena ustanova, bolnišnica, zdravnik oz. zdravnica ali mrliški oglednik oz. oglednica, odvisno od okoliščin. Večinoma vam pri tem pomaga izvajalec pogrebnih storitev, ki opravi te poti.

Potrebni dokumenti

Za izdajo mrliškega lista potrebujete naslednje dokumente pokojne osebe:
 • rojstni list,
 • dokazilo o državljanstvu,
 • dokazilo o izobrazbi,
 • za poročene osebe, osebe v partnerski zvezi ločene ali ovdovele osebe: poročni list, listino o registriranem partnerstvu, pravnomočni sklep o ločitvi oz. mrliški list zakonca.
Vse dokumente, ki jih je treba izročiti matičnemu uradu, lahko v izvirniku izročite izvajalcu pogrebnih storitev, ki bo z veseljem za vas opravil uradne poti.

Izvajalec pogrebnih storitev

Izvajalec pogrebnih storitev je sogovornik v vseh zadevah, povezanih s smrtjo, in si prizadeva stati ob strani ljudem, ki v težkem času potrebujejo pomoč.
Izvajalec pogrebnih storitev prevzame naslednje storitve:

 • obvesti mrliškega oglednika oz. oglednico,
 • umije, obleče in položi pokojnika oz. pokojnico v krsto in ga/jo odpelje na pokopališče,
 • priskrbi mrliški list in morebitne dokumente za prevoz v drugo državo,
 • organizira žalno slovesnost,
 • dogovori se za čas pogreba z duhovnikom,
 • obvesti pristojni župnijski urad,
 • naroči tisk osmrtnice, zahval in spominske slike,
 • da na voljo žalno knjigo.
 

Izvajalec pogrebnih storitev: