GEMEINDE – OBČINA
LUDMANNSDORF – BILČOVS

Računovodstvo, dajatve in pristojbine

Računovodstvo, dajatve in pristojbine

Davki:
To so predpisane obvezne dajatve (denarna plačila) brez neposrednega vračila. Davki so enkratna ali redna denarna plačila, ki se predpišejo oz. zaračunajo v skladu z javnim pravom za pridobivanje dohodkov in plačevanje stroškov.

Prispevki:
Darunter versteht man Geldleistungen, die zur gänzlichen oder teilweisen Deckung der Kosten für die Errichtung öffentlicher Einrichtungen (KG, Schul. Tagesbetreuung) eingehoben werden.

Pristojbine:
To so denarna plačila, ki se plačajo za uporabo oz. koriščenje javnih služb (ravnanje z odpadki, vodovod, kanalizacija).

1) Pristojbina za odvoz odpadkov:

odvoz vreče 60 l € 6,40
odvoz smetnjaka 80 l € 8,60
odvoz smetnjaka 120 l € 12,80
odvoz smetnjaka 240 l € 25,50
odvoz smetnjaka 1100 l € 117,00

(vklj. DDV 10 %).

2) Pristojbina za ravnanje z odpadki:

na gospodinjstvo € 25,90

(vklj. DDV 10 %).

Izračun količine odpadkov na gospodinjstvo:
Pro Person sind 6 Liter Müllaufkommen je Woche anzunehmen!
Na podlagi prijavljenih oseb in količine odpadkov se določi velikost smetnjaka.

Stroški smetnjaka

80 Liter Mülltonne: € 41,80
120 Liter Mülltonne: € 44,00
smetnjak 240 l: € 60,00
smetnjak 1100 l: € 352,00
80 Liter oder 120 Liter Mülltonne gebraucht: € 30,00
240 Liter Mülltonne gebraucht: € 51,70

(vklj. DDV 10 %).

Smetnjaki, potem ko jih lastnik pridobi od občine, preidejo v njegovo last.

Vodarina

na m³ odvzete vode € 0,90

Pristojbina za razpoložljivost vode

na objekt na leto € 100,00

(vklj. DDV 10 %)

Prispevek za vodovodni priključek

na merilno enoto (to je 100 m2 koristne bivalne površine) € 2.500

(vklj. DDV 10 %)

Kanalščina
Pristojbina za uporabo kanalizacije

na stavbo in merilno enoto
(1 merilna enota je 100 m2 koristne bivalne površine)
 € 100,50
na m³ prejete vode 1,50 EUR € 2,10

(vklj. DDV 10 %)

Prispevek za priključek na kanalizacijo

na merilno enoto (to je 100 m2 koristne bivalne površine) € 2.543,55

(vklj. DDV 10 %)

podštevci za porabno vodo (vrt, bazen ...)
Podštevce lahko kadarkoli dobite na občinskem uradu.
Porabljeni m3 po podštevcu se odštejejo od porabe pri kanalizaciji.

Pristojbina za vzdrževanje:
15,00 EUR na grob ali žarni grob na leto

Nutzungsrechte im Friedhof:
grobnina za posamezni grob: 150,00€
grobnina za družinski grob: 300,00€
grobnina za žarni grob v zemlji: 125,00€
grobnina za žarni grob v niši: 300,00€

Izkop groba:
izkop groba z malim bagrom vključno z zasipom: 200,00€
dodatek pri odobreni dodatni globini: 50,00€
izkop groba za žaro: 100,00€
ročni izkop in zasip po želji: po dejanskem obsegu dela

Mrliške vežice Bilčovs in Velinja vas
po uporabi 120,- €

Pospravljalna dela po pogrebu:
odstranitev cvetja, vencev, ikeban in sveč: 40,00€

vrtec (na otroka na mesec)
Halbtags ohne Essen € 72,00 minus Kistip 108,00 =   0,00 Euro
Halbtags mit Essen € 132,00 minus Kistip 108,00 = 24,00 Euro
Ganztags mit Essen € 155,80 minus Kistip 147,00 =   8,80 Euro

Für das 2. und jedes weitere Kind einer Familie ermäßigt sich der Beitrag um € 10,30 je Monat.

Šolsko popoldansko varstvo (na otroka in mesec)
Von Unterrichtsende bis 16:30 Uhr mit Essen

a) Betreuung an 1 Tag € 52,00

b) Betreuung an 2 Tagen € 82,00

c) Betreuung an 3 Tagen € 118,00

d) Betreuung an 4 Tagen € 143,00

e) Betreuung an 5 Tagen € 168,00

Es gibt hier keine Ermäßigung für Geschwister!

Cene vključujejo 10 % DDV.

na psa: 21,14 EUR
pasja značka: 3,20 EUR enkratno

Ortstaxe pro Person/Nächtigung ab dem vollendeten 17. Lebensjahr € 2,00
Nächtigungstaxe pro Person/Nächtigung ab dem vollendeten 17. Lebensjahr  € 0,70
Pavšalna turistična taksa za apartmaje
bis zu 60 m² Wohnnutzfläche € 200,–
von mehr als 60 m² – 100 m² € 300,–
von mehr als 100 m² € 400,–

davek na nepremičnine A (kmetijske in gozdarske površine)
500 % odmerjenega zneska za davek na nepremičnine

davek na nepremičnine B (zemljišča in bivalne hiše)
500 % odmerjenega zneska za davek na nepremičnine

3 % davčne osnove (letna bruto plača)

dajatev za drugo stanovanje (mesečni prispevki)
Wohnungen mit einer Nutzfläche von bis 30 m² € 8,30
Wohnungen mit einer Nutzfläche von 30-60 m² € 16,50
Wohnungen mit einer Nutzfläche von 60-90 m² € 29,50
Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 90 m² € 41,30

Verwaltungsgemeinschaft Klagenfurt
Völkermarkter Ring 19
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Parteienverkehr
Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr

Davek na nepremičnine
Mailadresse: grundsteuer@vg-kl.gde.at
Telefonnummer: 050 536 – 64431 bzw. – 64432

Zweitwohnsitzabgabe/Pauschalierte Ortstaxe/Pauschalierte Nächtigungstaxe (soweit zutreffend)
Mailadresse: klagenfurt@vg-kl.gde.at
Telefonnummer: 050 536 – 64401

Rosi.jpg
Rosi Stelzl
Amtsleitung-Stv., Finanzverwalterin, Standesbeamtin