Računovodstvo, dajatve in pristojbine

Računovodstvo, dajatve in pristojbine

Davki:
To so predpisane obvezne dajatve (denarna plačila) brez neposrednega vračila. Davki so enkratna ali redna denarna plačila, ki se predpišejo oz. zaračunajo v skladu z javnim pravom za pridobivanje dohodkov in plačevanje stroškov.

Prispevki:
To so denarna plačila, ki se zaračunajo za celotno ali delno kritje stroškov za delovanje javnih služb (ravnanje z odpadki, vodovod, kanalizacija).

Pristojbine:
To so denarna plačila, ki se plačajo za uporabo oz. koriščenje javnih služb (ravnanje z odpadki, vodovod, kanalizacija).

1) Pristojbina za odvoz odpadkov:

odvoz vreče 60 l € 6,40
odvoz smetnjaka 80 l € 8,60
odvoz smetnjaka 120 l € 12,80
odvoz smetnjaka 240 l € 25,50
odvoz smetnjaka 1100 l € 117,00

(vklj. DDV 10 %).

2) Pristojbina za ravnanje z odpadki:

na gospodinjstvo € 25,90

(vklj. DDV 10 %).

Izračun količine odpadkov na gospodinjstvo:
Pro Person sind 6 Liter Müllaufkommen je Woche anzunehmen!
Na podlagi prijavljenih oseb in količine odpadkov se določi velikost smetnjaka.

Stroški smetnjaka

80 Liter Mülltonne: € 38,00
120 Liter Mülltonne: € 40,00
smetnjak 240 l: € 47,00
smetnjak 1100 l: € 320,00

(vklj. DDV 10 %).

Smetnjaki, potem ko jih lastnik pridobi od občine, preidejo v njegovo last.

Vodarina

na m³ odvzete vode € 0,90

Pristojbina za razpoložljivost vode

na objekt na leto € 100,00

(vklj. DDV 10 %)

Prispevek za vodovodni priključek

na merilno enoto (to je 100 m2 koristne bivalne površine) € 2.500

(vklj. DDV 10 %)

Kanalščina
Pristojbina za uporabo kanalizacije

na stavbo in merilno enoto
(1 merilna enota je 100 m2 koristne bivalne površine)
 € 100,50
na m³ prejete vode 1,50 EUR € 2,10

(vklj. DDV 10 %)

Prispevek za priključek na kanalizacijo

na merilno enoto (to je 100 m2 koristne bivalne površine) € 2.543,55

(vklj. DDV 10 %)

podštevci za porabno vodo (vrt, bazen ...)
Podštevce lahko kadarkoli dobite na občinskem uradu.
Porabljeni m3 po podštevcu se odštejejo od porabe pri kanalizaciji.

Pristojbina za vzdrževanje:
15,00 EUR na grob ali žarni grob na leto

Nutzungsrechte im Friedhof:
grobnina za posamezni grob: 150,00€
grobnina za družinski grob: 300,00€
grobnina za žarni grob v zemlji: 125,00€
grobnina za žarni grob v niši: 300,00€

Izkop groba:
izkop groba z malim bagrom vključno z zasipom: 200,00€
dodatek pri odobreni dodatni globini: 50,00€
izkop groba za žaro: 100,00€
ročni izkop in zasip po želji: po dejanskem obsegu dela

Mrliške vežice Bilčovs in Velinja vas
po uporabi 120,- €

Pospravljalna dela po pogrebu:
odstranitev cvetja, vencev, ikeban in sveč: 40,00€

vrtec (na otroka na mesec)
poldnevno brez prehrane 66,60 EUR
poldnevno s prehrano 122,10 EUR
celodnevno s prehrano 144,30 EUR
3 dni na teden celodnevno s prehrano 94,30 EUR

Za drugega in vsakega naslednjega otroka se prispevek zniža za 10,00 EUR mesečno.

Šolsko popoldansko varstvo (na otroka in mesec)
Od konca pouka do 16.30 s prehrano

a) varstvo en dan 36,00 EUR

b) varstvo dva dneva 69,00 EUR

c) varstvo tri dni 100,00 EUR

č) varstvo štiri dni 128,00 EUR

d) varstvo pet dni 154,00 EUR

Za drugega in vsakega naslednjega otroka se prispevek zniža za 10,00 EUR mesečno.

Cene vključujejo 10 % DDV.

na psa: 21,14 EUR
pasja značka: 3,20 EUR enkratno

Ortstaxe pro Person/Nächtigung ab dem vollendeten 17. Lebensjahr € 0,60
Nächtigungstaxe pro Person/Nächtigung ab dem vollendeten 17. Lebensjahr  € 0,60
Pavšalna turistična taksa za apartmaje
do 60 m2 koristne bivalne površine: 60 EUR
od 60 do 100 m2: 90 EUR
nad 100 m2: 120 EUR

davek na nepremičnine A (kmetijske in gozdarske površine)
500 % odmerjenega zneska za davek na nepremičnine

davek na nepremičnine B (zemljišča in bivalne hiše)
500 % odmerjenega zneska za davek na nepremičnine

3 % davčne osnove (letna bruto plača)

dajatev za drugo stanovanje (mesečni prispevki)
stanovanja z bivalno površino do 30 m2: 7 EUR
stanovanja z bivalno površino od 30 do 60 m2: 13 EUR
stanovanja z bivalno površino od 60 do 90 m2: 23 EUR
stanovanja z bivalno površino nad 90 m2: 37 EUR