GEMEINDE – OBČINA
LUDMANNSDORF – BILČOVS

Matični urad

Sklenitev zakonske zveze

Bilčovs je čudovita kulisa za poroke.
od ponedeljka do petka: po dogovoru

Prijava sklenitve zakonske zveze

Če ste se odločili za poroko, se lahko na katerem koli matičnem uradu v Avstriji prijavite k sklenitvi zakonske zveze in naročite t. i. oklic, tj. zapis o ugotovitvi sposobnosti za sklenitev zakonske zveze. Zapis velja največ šest mesecev. Termin za sklenitev zakonske zveze pred matičarjem lahko rezervirate že prej.

Potrebni dokumenti

Katere dokumente potrebujete za sklenitev zakonske zveze, je odvisno od vašega stanu:

 • osebna dokumenta s fotografijama zaročencev,
 • rojstna lista zaročencev,
 • dokazili o državljanstvu zaročencev,
 • dokazilo o izobrazbi,
 

OVDOVELE ALI LOČENE OSEBE POTREBUJEJO ŠE:

 • poročne liste vseh predhodnih zakonskih zvez,
 • dokazilo o razvezi predhodnih zakonskih zvez (sklep o ločitvi s potrdilom o pravnomočnosti oz. mrliški list).

Pri skupnih otrocih se priložijo tudi njihovi dokumenti (rojstni listi in dokazila o državljanstvu).

TUJI DRŽAVLJANI IN DRŽAVLJANKE

Potrebni so različni dokumenti, odvisno od posameznega primera. Obrnite se neposredno na matični urad občine Bilčovs.
Vse dokumente je treba predložiti v izvirniku.

Pristojbine in stroški

Informacije o pristojbinah in stroških dobite na matičnem uradu.

Priimek po poroki

Priimek po poroki se ravna po pravu države, katere državljanstvo ima neka oseba. Osebe z avstrijskim državljanstvom lahko pred sklenitvijo zakonske zveze ali po njej izberejo priimek. Pri tem imajo naslednje možnosti:
 • Skupni priimek: zakonca izbereta enega od obeh priimkov.
 • Pri skupnem priimku lahko zakonec, katerega priimek ni skupni, izbere dvojni priimek.
 • Zakonca lahko določita dvojni skupni priimek, ki ga sestavljata priimka obeh zakoncev. Če zakonca ne določita skupnega priimka, ob sklenitvi zakonske zveze obdržita dosedanja priimka.
Da bi bila vaša poroka nepozabno doživetje in bi vam lahko kar najbolje svetovali in vam pomagali, se pravočasno obrnite na nas.

Registrirana partnerska skupnost

Od 1. januarja 2019 lahko polnoletne, opravilno sposobne osebe na vsakem matičnem uradu v Avstriji sklenejo registrirano partnersko skupnost.

Katere dokumente potrebujete za vpis partnerske skupnosti, je odvisno od vašega stanu:

 • osebna dokumenta s fotografijama partnerjev,
 • rojstna lista partnerjev,
 • dokazili o državljanstvu partnerjev,
 • dokazilo o izobrazbi,
 

OVDOVELE ALI LOČENE OSEBE POTREBUJEJO ŠE:

 • poročne liste vseh predhodnih zakonskih zvez,
 • dokazilo o razvezi predhodnih zakonskih zvez, partnerskih skupnosti (sklep o ločitvi s potrdilom o pravnomočnosti oz. mrliški list).
 

TUJI DRŽAVLJANI IN DRŽAVLJANKE

Potrebni so različni dokumenti, odvisno od posameznega primera. Obrnite se neposredno na matični urad občine Bilčovs.
Vse dokumente je treba predložiti v izvirniku.

Priimek po poroki

Priimek po vpisu partnerske skupnosti se ravna po pravu države, katere državljanstvo ima neka oseba. Osebe z avstrijskim državljanstvom lahko pred vpisom partnerske skupnosti ali po njem izberejo priimek. Pri tem imajo naslednje možnosti:

 • Skupni priimek: partnerja izbereta enega od obeh priimkov.
 • Pri skupnem priimku lahko partner, katerega priimek ni skupni, izbere dvojni priimek.
 • Partnerja lahko določita dvojni skupni priimek, ki ga sestavljata priimka obeh partnerjev.
  Če partnerja ne določita skupnega priimka, ob vpisu partnerske skupnosti obdržita dosedanja priimka.

Pristojbine in stroški

Informacije o pristojbinah in stroških dobite na matičnem uradu.

dokazilo o državljanstvu,

Osebe z avstrijskim državljanstvom s stalnim prebivališčem v Avstriji lahko zaprosijo za potrdilo o državljanstvu pri matičnem uradu Bilčovs. Za mladoletne prebivalce vlogo poda njihov zakonski zastopnik ali zastopnica.
Matični urad ne podeljuje državljanstva. Za to je pristojen Urad Koroške deželne vlade. Matični urad ne podeljuje državljanstva. Za to je pristojen Urad Koroške deželne vlade..

Potrebni dokumenti

Za izdajo potrdila o državljanstvu potrebujete naslednje dokumente:

 • osebni dokument s fotografijo,
 • rojstni list,
 • dokazilo o izobrazbi,
 • poročni list (če je izdan na novo zaradi sklenitve zakonske zveze).
 
 

ZA OTROKE DO DOPOLNJENEGA 18. LETA STAROSTI POTREBUJETE NASLEDNJE DOKUMENTE:

 • rojstni list otroka,
 • dokazilo o državljanstvu starša, ki oddaja vlogo,
 • morebitni poročni list staršev.

Vse dokumente je treba na matičnem uradu predložiti v izvirniku (kopij ne sprejemamo).

Pristojbine in stroški

Prva izdaja potrdila o državljanstvu za otroke do drugega leta starosti je brezplačna.
Izdaja potrdila za otroke, starejše od dveh let, in odrasle: 43,60 EUR za dokazilo