GEMEINDE – OBČINA
LUDMANNSDORF – BILČOVS

Podatki, dejstva, partnerska občina
0 km²
skupna površina:
0
stalno prebivališče:
0
drugo prebivališče:
0
število hiš:
0
število gospodinjstev:
katastrske občine::
Bilčovs, Mala Gora, Velinja vas, Želuče, Zgornja vesca
17 naselij
 • Potok
 • Kajzaze
 • Bilnjovs
 • Franzendorf
 • Mala gora
 • Bilčovs
 • Koviče
 • Moščenica
 • Muškava
 • Spodnja vesca
 • Zgornja vesca
 • Podgrad
 • Na gori
 • Želuče
 • Stranje
 • Velinja vas
 • Sodraževa

V soboto, 5. maja 2007, sta občini Ludmannsdorf-Bilčovs in Monrupino-Repentabor (Italija) v avli ljudske šole Bilčovs podpisali listino o partnerstvu med občinama.

Občina Bilčovs je na seji občinskega sveta 27. aprila 2006 uradno potrdila partnerstvo, ki je bilo zapečateno s podpisom listin 5. maja 2007. Slovesnost v Repentabru je potekala že 21. aprila 2007.

Občini Ludmannsdorf-Bilčovs in Monrupino-Repentabor sta se zavezali, da bosta razvijali in ohranjali trajne odnose med prebivalstvom, društvi in organizacijami ter upravami. Cilji partnerstva so boljše sožitje, uspešnejše sodelovanje, skupno uresničevanje že začrtane skupne prihodnosti in skupno spoznavanje enakosti med skupinama ter gotovost, da je evropska dimenzija postala nepogrešljiv sestavni del našega zasebnega in družbenega življenja.

Ozadje:
Leta 2004 je zvezna poslanka in občanka občine Bilčovs, gospa Ana Blatnik, v duhu evropske ideje povabila županje in župane občin onstran Karavank, v Sloveniji in Italiji, v občino Bilčovs.
Med tem srečanjem so predstavniki občine Bilčovs spoznali župana občine Repentabor, gospoda Alessia Križmana.
Tu se je porodila zamisel o pospešitvi kulturne in gospodarske izmenjave izkušenj, približevanju prebivalk in prebivalcev obeh občin ter preučitvi struktur in organizacije posameznih občinskih uprav.
Dodatna motivacija za utemeljitev partnerstva je dvojezičnost obeh občin, Bilčovs z nemškim in slovenskim jezikom ter Repentabor z italijanskim in slovenskim jezikom.
S partnerstvom nastaja kulturna in gospodarska povezava med Avstrijo, Slovenijo in Italijo.

Die Gemeinden Ludmannsdorf-Bilčovs und Monrupino-Repentabor haben mit ähnlichen Strukturproblemen zu kämpfen: Es sind in den jeweiligen Gemeinden wenige Arbeitsplätze bzw. Betriebsstätten vorhanden. Diese Gemeinsamkeit bildet eine wesentliche Grundlage der Zusammenarbeit und des Erfahrungsaustausches (Verhinderung der Abwanderung).
Načrtujemo tudi izmenjavo učencev obeh ljudskih šol.

Na spletno stran občine Repentabor::