GEMEINDE – OBČINA
LUDMANNSDORF – BILČOVS

Zadruga 2.0

Gradbena kultura okrepi in oživlja vaško jedro

Situacija in stanje nalog

Vaško jedro v Bilčovsu je nastalo v zadnjih letih z naselitvijo banke in zadruge Zadruga. Obe instituciji sta se medtem zaprli in obstoječa poslopja ja kupila občina.

Občinski urad se je že preselil v prostore bivše banke. Sosednja Zadruga je ostala prazna. To izhodišče omogoča obširno novo razmišlanje o vaškem jedru in nudi idealno bazo za skupen razvoj bodočnosti. Leta 2018 je delovala v občini Bilčovs idejna delavnica (nonconform). Tema te delavnice je bil razvoj vaškega jedra in izcimilo se je veliko predlogov za novo orientacijo. Naslanjajoč se na to je občina izvedla workshop za preciziranje in konkretiziranje načrtovalnih namenov in razpisala v soglasju z Uradom Koroške deželne vlade natečaj arhitektov. Natečaj nudi možnost, da se načrtovalne namere prostorsko upodobijo, preučijo in medsebojno primerjajo in je garant za to, da se dosežejo najboljše arhitektonske in prostorske rešitve.

Projektni opis zmagovalnega projekta

Zavestno in samoumevno se pripbliža poslopje k cestnemu prostoru in tako istočasno sprejema in posreduje. S tako postavitvijo se definira skupaj z občinskim uradom, župniščem ter cerkvijo in gostilno vaško središče. Z zmanjševanjem obstoječe parkirne površine v naravi nastaja javno vaško mesto z zelenimi otoki, drevjem, ki nudi sence, in conami s klopmi za zadrževanje ter vodnjak s pitno vodo kot centralno mesto za srečavanje. Precizna vaško prostorska postavitev novega gradbenega telesa nudi z minimirano porabo tal maksimum prostih površin za kraj. Situiranje dohodov in funkcij v pritličju zasigurajo dolgotrajno živahnost na vaškem prostoru z visoko atmosferično kvaliteto zadrževanja v notranjem in zunanjem prostoru.

Notranjeprostorski razpored funkcij sledi enostavni organizaciji. Večnamenski prostori, ki jih je možno povezovati, so situirani v pritličju, da se lahko tudi iz vaške sredine uporabljajo in aktivirajo. Veliki stekleni elementi tvorijo prostorski prehod in skrbijo za vzajemne odnose med znotraj in zunaj. Stekleno fasado je možno pri prireditvah odpreti. Gornje nadstropje pa je v nasprotju intimno in se razume kot zatočišče za najmanjše občanke in občane in daje prostor celodnevni otroški skupini. Preko ločenega vhoda se doseže stopnišče (zapornica pred nsnago) oz. dvigalo in prispe navzgor k skupinskim prostorom. Materialiteta naj se izvede konsekventeno z leseno gradnjo v naravnem stanju.

Dragi občani in občanke, Vaše mnenje nas zanima!

Iščemo: ime za novo poslopje „Zadruga 2.0“

V centru Bilčovsa nastaja – kot Vam je sigurno že znano – zraven občinskega urada poslopje za otroško dnevno oskrbo in prostori za kulturno društvo BILKA ter glasbeno šolo. Občina bo prav tako tukaj izvajala svoje prireditve.

Bistvena točka za to namero pa občini še manjka:

Ustrezno ime za novo poslopje!
Na iniciativo odbora za gradnjo, prostorsko načrtovanje, ceste, vodno oskrbo/odstranjevanje odplak, kmetijstvo in gozdarstvo in v soglasju z občinskim predstojništvom razglašamo idejni natečaj za imenovanje našega novega poslopja.

Predlog za ime ima lahko zgodovinski obzir, nanašal pa se naj bi tudi na koriščenje poslopja.
Vsi/e zainteresirani/e občani/ke so prisrčno povabljeni, da sporočijo svoje ideje za označenje novega poslopja. 

vala lepa za Vaše dragoceno in številno sodelovanje do 30.06.2023 in zelo se veselimo na Vaše kreativne imenske predloge (odgovore).

Zmagovalec/ka, ki ga bo izbral občinski svet, prejme nakupni dobropis v vrednosti € 200 pri domači trgovini.

1. Osebni podatki(številka mora biti navedena)
2. Poimenovanje (Oddate lahko do 3 predloge)

Vielen Dank fürs mitmachen!