GEMEINDE – OBČINA
LUDMANNSDORF – BILČOVS

Zdrava občina

Zdrava občina je pobuda širšega projekta – Dežele zdravja Koroška, za regionalno spodbujanje zdravja na Koroškem.

Dežela zdravja Koroška spada v Oddelek 5 Dežele Koroška in koordinira ter organizira spodbujanje zdravja v zdravih občinah. Leta 2002 je pobuda štela peščico občin, kasneje pa se je hitro razvila v uspešno mrežo, ki danes na Koroškem zajema 120 zdravih občin, med katerimi je tudi občina Bilčovs. Občine se udeležujejo pobude Zdrava občina in se tako trajnostno zavzemajo za zdravje svojih občank in občanov.

V okviru Zdrave občine je na voljo širok nabor ukrepov in namenskih dejavnosti, s katerimi želimo prebivalstvo Bilčovsa podpreti pri bolj zdravem življenjskem slogu in okrepiti zdravje vseh prebivalcev.

Ukrepi se osredotočajo na:

 • gibanje,
 • prehrano,
 • psihosocialno podporo in
 • varnost.

Naš poglavitni cilj je, da bi ohranili in izboljšali vaše zdravje in tako okrepili kakovost vašega življenja.

Gesunde Gemeinde Logo
November 2002:

Občina Bilčovs se je že leta 2002 zapisala zdravemu življenjskemu slogu. Zato so na občinskem svetu soglasno sprejeli sklep, da se bo občina pridružila pobudi Zdrava občina Dežele zdravja Koroška.

November 2003:

Otvoritvena prireditev pod motom: Zdravje ni vse, a brez zdravja ni nič.

Sledili so številni projekti in pobude za zdravstveno preventivo. Zaživeli so projekti, kot so Gibanje, Prehrana, Brez dima v poletje, Zaščita mladine in Stalna miza za družinske oskrbovalce.

September 2007:

Septembra 2007 je bil Bilčovs odlikovan s tablo Zdrava občina. Ob prazniku sončnic je deželni svetnik za zdravje Wolfgang Schantl občini izročil želeno zeleno tablo s srcem, ki prizadevanje za spodbujanje zdravja prikazuje že na vstopnih mestih v kraj. Od takrat naprej spada Bilčovs k tistim zdravim občinam, ki so dejavne pri spodbujanju zdravja in na lokalni ravni ustvarjajo trajnostne razmere za življenje mladim in starim.

Maj 2015:

Po soglasnem sklepu občinskega sveta je program Zdrave občine prevzela namestnica župana mag. Augustine Gasser. Skupaj z delovno skupino in v tesnem sodelovanju z Deželo zdravja izvaja številne ukrepe za spodbujanje zdravja, ki so namenjeni različnim starostnim skupinam in obravnavajo različne teme. Cilj programa je krepitev zdravja in dobrega počutja občank in občanov.

April 2021:

Občinski svet je znova imenoval mag. Augustine Gasser za vodjo Zdrave občine.

Ena najpomembnejših nalog javnega zdravstva je, da ustvarja najboljše okvirne razmere za ohranjanje, izboljšanje in spodbujanje zdravja prebivalcev.

Ker številne bolezni izvirajo iz življenjskega položaja posameznika in njegovega življenjskega sloga, je treba začeti tam, kjer ljudje živijo. Zato sta preventiva in spodbujanje zdravja blizu doma tako pomembna. S pobudo Zdrava občina na občinski ravni že leta uspešno spodbujamo zdravje. Cilj je, da bi se prizadevanje za zdravje na Koroškem usmerjalo po potrebah in ciljnih skupinah ter da bi se dosledno upoštevale regionalne posebnosti in ugotovljene vrzeli v oskrbi.

Spodbujanje zdravja ni samo naložba v kakovost življenja koroškega prebivalstva, ampak tudi edina možnost za zajezitev strmo naraščajočih stroškov zdravstva. Z vsakim evrom, ki ga vložimo zdaj, se bo pozneje prihranek početveril.

Ohranjanje zdravja in življenjske moči 

Ključ za zdravje je predvsem v vsakdanu. Tam dnevno zavedno ali nezavedno sprejemamo odločitve za naše zdravje ali proti njemu. Pogosto so vsakodnevni interesi, na primer poklicni cilji, potrošniško mišljenje ali stvari, ki jih počnemo v prostem času, v nasprotju z življenjskim slogom, ki spodbuja zdravje.

Da bosta ozaveščeno mišljenje in ravnanje trdno zasidrana v našem življenju, je pomembno, da nenehno in pri vsem, kar počnemo v življenju, doma, v šoli, na delovnem mestu in v prostem času, prihajamo v stik z zdravimi idejami in ukrepi.
Pobuda Zdrava občina želi z inovativnimi ukrepi za spodbujanje zdravja in zdravstveno preventivo trajnostno okrepiti kakovost življenja in dobro počutje prebivalstva. Cilj ni asketsko življenje, marveč kakovostnejše življenje. Prebivalstvo želimo opolnomočiti, da si bodo socialno in družbeno dejavno prizadevali za spodbujanje zdravja, oblikovanje zdravih razmer za življenje in socialno samopomoč. 
Pri Zdravi občini lahko sodeluje prav vsak. To pobudo spremljajo sodelavci društva Dežela zdravja Koroška. Informacije so na voljo v občinskem uradu.

Cilji pobude Zdrava občina

 • Vzpostavitev okvirnih pogojev za spodbujanje zdravja 
  Občina stavlja na razpolago vsako leto potrebni budžet za delo pri zdravstvenem pospeševanju in nudi organizacijsko pomoč. Za sodelovanje pri delovnem krožku „Zdrava občina“ so pozvana vsa društva, organizacije in tudi vsi posamezniki. Važna je prepletenost vseh ponudnikov zdravstvenih aktivnosti na licu mesta.
 • Po poizvedovanju dejanskega stanja se ugotovijo potrebe. Na podlagi tega sledi načertovanje ukrepov. Razvoj „Zdrave občine“ se dokumentira in evaluira.
 • Izvedba zdravstveno pospeševalnih ukrepov 
  Preventivno vedenje – sprememba življenjskega sloga  
  Preventivno vedenje se osredotoča na posameznika. Naš namen je, da bi pozitivno vplivali na vedenje občank in občanov (na njihov življenjski slog), na primer na njihove prehrambne navade, gibanje, kajenje, uživanje alkohola ali odziv na stres. 
  Preventivne razmere – sprememba življenjskih razmer 
  Preventivne razmere se osredotočajo na strukture. Življenjsko okolje (na primer otroški vrtec, šolo, delovno mesto, občino na splošno) želimo oblikovati tako, da bodo ljudje lahko zdravo živeli. Pomembno je tudi, da občanke in občani pri tem sodelujejo.

6. Ludmannsdorfer Familien- und Gesundheitstage

Gesund sein heißt, sich rundum wohlfühlen.

Aber welche Lebensgewohnheiten halten den Körper fit und die Seele im Gleichgewicht? Wie kann ein gesunder Lebensstil dazu beitragen, möglichst nicht krank zu werden? Mit der Initiative „Gesunde Gemeinde“ bietet die Gemeinde Ludmannsdorf ein breites Angebot an gesundheitsfördernden Maßnahmen und unterstütz so die Gemeindebürger:innen dabei, auf die Gesundheit zu achten und sich um die Gesundheit zu kümmern.

Unter dem Motto „RUNDUM G’SUND /POPOLNOMA ZDRAVI“ veranstaltete die Gesunde Gemeinde Ludmannsorf/Bilčovs unter der Leitung von Mag. Augustine Gasser am Donnerstag, den 27.04. und am Freitag, den 28.04.2023 die 6. Ludmannsdorfer Familien- und Gesundheitstage.

Am Donnerstag beeindruckten Herr Michael Einspieler, BSc. & Herr Pascal Miklautz-Stelzl, BSc. mit ihrem Vortrag zu „Frailty“ das Publikum und animierten zur Bewegung, um Gebrechlichkeit abzuwenden.

Frau Mag. Sabine Battistata informierte zu den wesentlichen Themen rund um die Erkrankung „Demenz“ und den Umgang mit Betroffenen.

Besucher:innen konnten im Rahmen des Demenz ParRk-UhrRs fühlen und spüren, wie es ansatz­weise sein kann, wenn z. B. die Orientierung und das planvolle Handeln im Alltag nicht mehr so gut funktionieren.

Am Freitag gab es eine Fülle von Gesundheitsinformationen. Bei den Gesundheitsinfoständen wurde über gesundheitsfördernde Maßnahmen informiert und es fand ein reger Informations- und Erfahrungsaustausch statt.

In der Gesundheitsstraße konnte man auch Gesundheits-Checks durchführen lassen. So wurden zum Beispiel der Blutdruck kontrolliert, der Blutzucker gemessen sowie Hör- und Sehtests durchgeführt.

Es gab aber auch Sportmöglichkeiten wie Klettern, Outdoor-Fitness, Tischtennis sowie ein kulinarisches Angebot. Zum Kauf zur Verfügung gestellt wurden auch gesunde Produkte von heimischen Vereinen und Betrieben.

Zudem gab es einen Kinderflohmarkt“, bei dem einige Spielzeuge ihre Besitzer wechselten.

Gesundheitstage 2023

LUD_9185_n (2).jpg
Mag.a Augustine Gasser
Leiterin der Initiative „Gesunde Gemeinde“