GEMEINDE – OBČINA
LUDMANNSDORF – BILČOVS

Urad za evidenco občanov in socialne zadeve

Urad za evidenco občanov

Pri uradu za evidenco občanov vam pomagamo pri vseh zadevah, povezanih s prijavo, odjavo ali spremembo prijave. Med naloge urada spadajo tudi evidenca prebivalcev in volilcev, evidenca državljanstva, izdajanje dokazil o državljanstvu, seznami porotnikov in sodnikov porotnikov ter priprava volitev, štetja prebivalstva, plebiscitov, referendumov itd. Poleg tega urad obdeluje gibanja v turizmu, prijave gostov in turistično takso.

Socialne zadeve

Urad za socialne zadeve je pristojen za vsa vprašanja s socialnega področja. Sem spadajo sprejem in obdelava vlog po Koroškem zakonu o zaščiti manjšin, pomoč pri pokojninskih vlogah, vlogah za prispevek za nego, izdajanje in prevzemanje dodatkov za bivanje ter pomoč in svetovanje v socialnih in pravnih zadevah.

Prijavnica

Kärntner Heizkostenunterstützung 2023/2024  

Namen podpore

Zagotavljanje podpore za stroške ogrevanja za naslednjo ogrevalno sezono.

Višina dohodka

Die Einkommensgrenzen (inkl. Pensionsanpassung im Jänner 2024) betragen für die

        podporo za stroške ogrevanja v višini   € 180,00 

 

dohodkovna meja

(mesečno)*

samski/starši samohranilci

   €    1.160,-
gospodinjske skupnosti dveh oseb (npr. zakonca, življenjska skupnost, starš s polnoletnim otrokom)   €    1.680,-
dodatek za vsako nadaljnjo osebo v gospodinjstvu (tudi mladoletno)   €       310,-

        podporo za stroške ogrevanja v višini   € 110,00

 

dohodkovna meja

(mesečno)*

samski/starši samohranilci   €    1.360,-
gospodinjske skupnosti dveh oseb (npr. zakonca, življenjska skupnost, starš s polnoletnim otrokom)   €    1.880,-
dodatek za vsako nadaljnjo osebo v gospodinjstvu (tudi mladoletno)   €       310,-

*Vsi prispevki so zaokroženi na drugo desetiško mesto.

Oddaja vloge:

Anträge auf Gewährung des Heizzuschusses können vom

02. Oktober 2023 bis einschließlich 29. März 2024

ausschließlich persönlich beim zuständigen Wohnsitzgemeindeamt / Magistrat während der dort festgelegten Parteienverkehrszeiten eingebracht werden.

Antrag

Občina Bilčovs podpira nakup vozovnic GO-Mobil z največ 50 % cene vozovnice za 3,80 EUR in največ 20 vozovnic na osebo mesečno.
 

Upravičene so osebe, ki ne prekoračijo naslednjih dohodkovnih meja:

 1. samski in starši samohranilci: 
   derzeit €   1156,00
  (prejemniki pokojnine z varstvenim dodatkom, prejemniki pomoči v stiski, podpora za brezposelne ali invalidske pokojnine, invalidi)
 2. Gospodinjstva z dvema osebama:
  derzeit € 1.618,00
  (zakonci in življenjske skupnosti)
  Einkommen werden jährlich angepasst (Stand Jänner 2024)
 3. mladostniki, stari nad 10 let (učenci, dijaki, študenti in vajenci)
Folgende Unterlagen sind beim Gemeindeamt vorzulegen:
 • Einkommensnachweis(e)
 • Lichtbildaus (wenn uns jemand nicht persönlich bekannt ist)
 • Lehrvertrag
 • Schulbesuchsbestätigung (Schülerausweis bzw. Studienbestätigung)
 
V primeru zlorabe (npr. pri nadaljnji prodaji za polno ceno ali posredovanju neupravičenim osebam) se subvencija nepreklicno ukine.
Pomoč velja do preklica.
Financiranje poteka prek plebiscitne donacije, ki jo izplačuje država.

nakup električnega kolesa: 150,00 EUR
energetska izkaznica oz. energetsko svetovanje: 50,00 EUR
izolacija podstrešja: 100,00 EUR

Občina Bilčovs je ponosna, da je del projekta e5 za energetsko učinkovite občine. Želimo vas podpreti pri prehodu na energetsko varčen in energetsko učinkovit način življenja, zato že nekaj časa ponujamo podporo pri nakupu električnega vozila v višini 50 evrov na podlagi predloženega računa pri občinskem uradu.

Sedaj smo sklenili, da podpremo prvih 20 prebivalk in prebivalcev, ki so izdelali energetsko izkaznico ali so na novo izolirali podstrešje. Za izdelavo energetske izkaznice oz. energetsko svetovanje prispevamo 50 evrov, za izolacijo podstrešja pa 100 evrov.

Dokazila o plačilu predložite občini.

Brandstätter Jasmin BSc, MSc: DW 64185

Gischa Larissa, MA DW: 64173

DKGS Herbst Gerlinde DW: 64186

Naslov: Völkermarkter Ring 19, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Tel.: +43(0) 50 /536

Email: bhkl.sozialamt@ktn.gv.at

Web: www.ktn.gv.at/gps

Vlogo za izpis iz kazenske evidence lahko oddate osebno na občinskem uradu ali po spletu.

 

 1. 1. Za izdajo potrdila iz kazenske evidence v skladu s prvim odstavkom 10. člena Avstrijskega zakona o kazenski evidenci 1968 (Strafregistergesetz 1968) potrebujete veljaven osebni dokument.
  1. bei Ausstellung eines Strafregisterbescheinigung gemäß § 10 Abs. 1 wird ein gültiger Ausweis benötigt.
  2. 2. Za izdajo potrdila iz kazenske evidence Varstvo otroka ali mladostnika v skladu s 1.a odstavkom 10. člena ali potrdila iz kazenske evidence Nega in skrb v skladu s 1.c odstavkom 10. člena potrebujete veljaven osebni dokument in izvirnik potrdila vlagatelja z žigom in podpisom.
 2. 2. Po spletu lahko zaprosite le za potrdilo iz kazenske evidence v skladu s prvim odstavkom 10. člena. Vlogo oddajte na tej povezavi:  https://citizen.bmi.gv.at/at.gv.bmi.fnsweb-p/srb/public/StrafregisterAntragInfo.

 

Na tej povezavi lahko preberete več informacij o kazenski evidenci:
https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/strafregister.html

DorisTumer.png
Doris Tumer
Meldewesen, Bürgerservice und Soziales
WhatsApp Image 2023-05-07 at 13.14.18.jpg
Martina Einspieler
Allgemeine Verwaltung, Bürgerservice