GEMEINDE – OBČINA
LUDMANNSDORF – BILČOVS

Cerkev in vera

Župnijski urad

Župnija Bilčovs šteje okoli 1600 duš. Leta 1787 se je ločila od pražupnije Kotmara vas in postala samostojna. Župnijska cerkev je posvečena sv. Jakobu Starejšemu. Cerkev je zgrajena v gotskem stilu, notranjost zaznamuje barok, njene korenine pa segajo v romaniko.

K župniji spadajo še tri podružnične cerkve: cerkev sv. Petra in Pavla v Velinji vasi, cerkev Šentalena na Mali gori in cerkev sv. Lenarta v Želučah. Župnijo trenutno vodi mag. Janko Krištof, ki je tudi dekan v dekaniji Borovlje.

Nedeljske svete maše so ob 10. uri, sobotne večerne pa ob 18.30 (poleti ob 19. uri).

Stik:
9072 Ludmannsdorf 1
Tel.: 04228/2250 oder 0676/ 877 281 91
E-naslov ludmannsdorf@kath-pfarre-kaernten.at
internet: na domačo stran župnije

Podružnična cerkev Šentalena

Cerkev je v listinah prvič omenjena leta 1541. Je prostorna enoladijska zgradba, nastala v času pozne gotike. Prvotno je bila verjetno v lasti cistercijanskega samostana v Vetrinju. Danes je cerkev na Mali gori podružnična cerkev župnije Bilčovs.

Sv. Helena:
mati prvega krščanskega cesarja Konstantina, živela v 3. stoletju

na domačo stran župnije

Župnijska cerkev sv. Jakoba Starejšega

Župnijska cerkev sv. Jakoba Starejšega je bila prvič omenjena leta 1370 kot podružnična cerkev Kotmare vasi, od leta 1784 pa je samostojna župnija.
Prvotno romanska zgradba je bila razširjena v gotiki. Vse prenove so zaznamovane z letnicami. Najstarejša skulptura je poznogotski Kristus ob stebru za bičanje. Cerkev stoji na evropski Jakobovi poti v Santiago de Compostella.

Svl. Jakob st.:
apostol, zavetnik romarjev in pohodnikov

na domačo stran župnije

Podružnična cerkev sv. Lenarta

Zgrajena je bila leta 1638. Iz listine iz leta 1567 izhaja, da je prvotna zgradba stala južno od Drave.
Zgradba je majhna in enoladijska. Cerkev v Želučah je podružniška cerkev župnije Bilčovs.
Sliki Smrt sv. Ksaverja in Sv. Anton Puščavnik je naslikal akademski slikar Peter Markovič iz Rožeka (1890), slika sv. Krištofa na zunanji strani cerkve pa je delo domačega umetnika Franca Jerine iz Trebine (1950).

na domačo stran župnije

Podružnična cerkev sv. Petra in sv. Pavla

Cerkev je v listinah prvič omenjena leta 1469. Zgrajena je v poznogotskem stilu, zaznamujeta jo mogočno preddverje s stolpom iz leta 1889 in baročna notranja oprema. Ogleda vredna sta poznogotska izrezljana figura sv. Petra in izvirna notranja poslikava. Cerkev v Velinji vasi je podružnična cerkev župnije Bilčovs.

Sveti Peter in sveti Pavel:
najpomembnejša apostola, ki sta sledila Kristusu

na domačo stran župnije

Podružnična cerkev sv. Lucije in sv. Ruperta

Cerkev je prvič omenjena leta 1272 kot podružnična cerkev župnije Hodiše.
Opat cistercijanskega samostana v Vetrinju je leta 1775 staro cerkev na novo zgradil v preprostem baročnem stilu. Cerkev Na Gori od leta 1784 spada k župniji Št. Ilj.

Sveta Lucija:
zavetnica slepih, mučenica s Sicilije, konec 3. stoletja
Sveti Rupert:
zavetnik rudarstva in rudarjev v solnih rudnikih, škof Wormsa, ustanovitelj opatije sv. Petra v Salzburgu, konec 7. stoletja

kristof_hp__large.jpg
Dechant Geistl. Rat Mag. Johann Alois Krištof
Dechant