Politika

Vodstvo občine

BGM_Maierhofer_1.jpg
Manfred Maierhofer
Bürgermeister
GL
GV_safron Anton.jpg
Anton Safron
1. Vizebürgermeister
GL
Hubert Bild.png
Hubert Blatnik
2. Vizebürgermeister
SPÖ
Marija_Hedenik_EL.jpg
Marija Hedenik
Gemeindevorständin
EL

Občinski svet

BGM_Maierhofer_1.jpg
Manfred Maierhofer
Bürgermeister
GL
GV_safron Anton.jpg
Anton Safron
1. Vizebürgermeister
GL
Hubert Bild.png
Hubert Blatnik
2. Vizebürgermeister
SPÖ
Roswitha_Moswitzer_GL.jpg
Roswitha Moswitzer
Gemeinderätin
GL
IngMario_Tumer.jpg
Ing. Mario Tumer
Občinski svet
GL
DI(FH)Johann_Mikula_GL.jpg
DI (FH) Johann Mikula
Občinski svet
GL
Wolfgang Kruschitz
Občinski svet
GL
Reinhold_Kartnig_GL.jpg
Reinhold Kartnig
Občinski svet
GL
DI(FH)Dominik_Kropiunik_SPÖ.jpg
DI (FH) Dominik Kropiunik
Občinski svet
SPÖ
LUD_9158.jpg
DI Klemens Debevec
Občinski svet
SPÖ
SPO_0241.jpg
Josef Andreasch
Občinski svet
SPÖ
Marija_Hedenik_EL.jpg
Marija Hedenik
Gemeinderätin
EL
Janja_Einspieler_EL.jpg
Janja Einspieler
Gemeinderätin
EL
Mag.a Breda Gspan
Gemeinderätin
EL
Friedrich_Quantschnig_FPÖ2©DieterArbeiter.jpg
Friedrich Quantschnig
Občinski svet
FPÖ

Odbori

Odbor za nadzor in poslovanje

Predsednica:
Janja Einspieler, EL

Drugi člani in članice:
Roswitha Moswitzer, GL
Josef Andreasch, SPÖ
Reinhold Kartnig, GL

Pristojnosti:

V skladu z 61. členom isl. Koroškega proračunskega zakona (K-GHO) in 92. členom Splošnega koroškega zakona o občinah (K-AGO) so pristojnosti zlasti nadzor pravilnosti, namenskosti, varčnosti in gospodarnosti ter zakonske skladnosti poslovanja in podjetij občine ter revizija računovodskega letnega poročila.

Odbor za okolje in energijo

Predsednica:
Breda Gspan, Mag.a, EL

Drugi člani in članice:
Alfred Schellander, GL
DI (FH) Dominik Kropiunik, SPÖ
Friedrich Quantschnig, FPÖ

Pristojnosti:

Vprašanja varstva okolja, narave in krajine, ukrepi za energijsko varčnost, pospeševanje uporabe obnovljivih virov energije, ravnanje z odpadki in preprečevanje nastajanja odpadkov, mobilnost, energijska učinkovitost, deželni program e5, upravljanje energije na lokalni ravni

Odbor za gradnjo, prostorsko načrtovanje, ceste, vodovodno oskrbo in ravnanje z odpadnimi vodami, kmetijstvo in gozdarstvo

Predsednik:
Anton Safron, GL

Drugi člani in članice:
DI (FH) Dominik Kropiunik, SPÖ
DI (FH) Johann Mikula, GL
Marija Hedenik, EL
Josef Andreasch, SPÖ
Ing. Mario Tumer, GL

Pristojnosti:

Visoke in nizke gradnje, drugi infrastrukturni ukrepi (vključno z ukrepi za obstoječe stavbe), javna razsvetljava, prostorsko načrtovanje, lokalni razvojni koncept, prostorski načrt, komunalna opremljenost zemljišč, zazidalni načrti,

ohranjanje zunanje podobe krajev. Vprašanja vodovoda in kanalizacije. Protipoplavna zaščita, urejanje hudournikov, geodezija, popravki katastrskih načrtov, nakup kmetijskih, gozdarskih in drugih strojev, subvencije. Lovstvo, ribištvo, pospeševanje kakovostne izboljšave kmetijske proizvodnje in odprava izrednih stanj v kmetijstvu. Naseljevanje novih kmetijskih obratov.

Odbor za družine, generacije in izobraževanje

Predsednica:
Roswitha Moswitzer, GL

Drugi člani in članice:
DI Klemens Debevec, SPÖ
Marija Hedenik, EL
Friedrich Quantschnig, FPÖ

Pristojnosti:

Družinske zadeve, podpora družinam, splošna vprašanja mladih, ponudba za prosti čas, ustanove za mlade, otroška igrišča in rekreacijski objekti, ustanove za varstvo otrok, zlasti predšolskih otrok, izobraževalne ustanove (vrtci, ljudska šola, šolsko popoldansko varstvo), delovni krog Družinam prijazna občina

Odbor za turizem, kulturo, zdravje, nego, socialne zadeve in šport

Predsednik:
Hubert Blatnik, SPÖ

Drugi člani in članice:
Reinhold Kartnig, GL
Ing. Mario Tumer, GL
Janja Einspieler, EL
DI Klemens Debevec, SPÖ

Pristojnosti:

Zdravje in zdravstvena preventiva, delovni krog Zdrava občina, zadeve upokojencev, socialne zadeve, območna zdravstvena oskrba, občinska negovalna služba, stalno omizje svojcev negovalcev, zadeve kulturnih in športnih društev. Ukrepi za pospeševanje in širitev turizma.