Javne službe

Naloge

Zaposleni v javnih službah imajo zelo širok nabor nalog, saj javne službe zagotavljajo pomembne storitve. Sem spadajo zlasti vzdrževanje in čiščenje cest in poti, odstranjevanje snega pozimi, vzdrževanje občinskih stavb, skrb za rekreacijske in športne objekte ter ravnanje z odpadki.

Čistilni napravi v Velinji vasi in Želučah

Čiščenje odpadnih voda v občini Bilčovs izvajamo v dveh čistilnih napravah, ARA Velinja vas (3000 prebivalcev) in ARA Želuče (124 prebivalcev).

Poleg izgradnje kanalizacije smo obnovili in delno razširili tudi vodovodno omrežje.

Med letoma 2003 in 2015 smo v naši občini položili in vgradili skupaj 50.313,19 tekočega metra kanalizacije, 15 črpalnih postaj, 601 hišni priključek in 169 priključkov do zemljišč.

Die bisherigen Investitionskosten für die Bauabschnitte 01 bis 06 belaufen sich auf € 9,938 Millionen.

Upravljalec čistilne naprave: Franz Potocnik (0664/1485849) Namestnik upravljalca čistilne naprave: Alfred Schellander (0664/5441312)

Ne odvajajte meteorne vode (deževnica s strehe) v kanalizacijo!

Po predpisih dežele Koroške je odvajanje meteorne vode (deževnica s strehe) v kanalizacijo prepovedano!
Prosimo, da upoštevate te predpise.

 

Stranišče ni kanta za smeti.

Nepremišljeno ravnanje z odpadki
Veliko snovi, ki se nepremišljeno odvržejo v stranišče, pomivalno korito ali umivalnik, povzroča veliko težav pri čiščenju odpadnih voda. Te snovi ne onesnažujejo le prekomerno odpadnih voda, temveč rušijo biološko ravnovesje čistilne naprave. Poleg tega je zaradi usedlin in zamašene kanalizacija potrebnega več vzdrževanja in sanacij.
V čistilni napravi Velinja vas vsako leto iz odpadnih voda izločimo okoli 100 ton trdnih delcev, ki jih ni mogoče prečistiti.

Vodarna Bilčovs

Oskrba s pitno vodo je naša najpomembnejša skrb.

Tako vodovodne zadruge kot zasebni lastniki virov imajo dovolj rezerve, trenutno pa je tudi občinska mreža dovolj izdatna. Urejamo nove vire ali jih vsaj pridobivamo za občinsko mrežo, da bomo zagotovili dolgoročno preskrbljenost.

Občinska vodarna Bilčovs ima trenutno štiri vodne vire z izdatnostjo okoli 7,5 l/s in dva vodohrana (kapaciteta 200 in 100 m3).

350 hiš z glavnim števcem uporablja občinsko vodo.


Izposoja strojev

Pri javnih službah občine Bilčovs si lahko izposodite več strojev: 04228/2220

Stroj za izposojo Znesek v €  Uporaba
transporter za živino 5,00  na ½ dneva
transporter za živino 10,00  na dan
vitel 20,00  na dan
cepilnik 20,00  na dan
ležeči cepilnik NOVO 20,00  na ½ dneva
ležeči cepilnik NOVO 30,00  na dan
sveder za zemljo 10,00  na dan
pršilnik za apno 5,00  na dan
travniška brana 10,00  na dan
travniška brana 5,00  na ½ dneva
sekljalnik koruze 10,00  pro ha
luščilnik 15,00  na dan
krožna žaga 10,00  na dan
krožna žaga 5,00  na ½ dneva
drobilnik 10,00  na dan
prikolica za avto 10,00  na dan
trosilnik semena 5,00  na ½ dneva
trosilnik semena 10,00  na dan
kultivator 10,00  na dan
mulčer 40,00  na dan
mulčer 20,00  na ½ dneva
valj 15,00  na dan

Izposoja je možna le po predhodni prijavi na občinskem uradu. S stroji in napravami ravnajte skrbno.

  • Izposoja brez predhodne rezervacije termina pri občini ni mogoča (kmetje ne morejo med seboj menjati opreme).
  • Kadarkoli jih lahko dobite na občinskem uradu.
  • Kadarkoli jih lahko dobite na občinskem uradu.
  • S stroji in napravami ravnajte skrbno in vestno.
  • Poškodbe, napake in škodo nemudoma javite.
  • Transporter za živino pred vračilom očistite.

Morebitne stroške čiščenja in popravil bomo zaračunali posameznemu uporabniku.

Izposoja kardanskih gredi
Občina poleg naprav in strojev seveda brezplačno izposoja tudi kardanske gredi.
Če nimamo ustrezne, morate sami poskrbeti zanjo.