denarstvo uprava

V okviru finančnega oddelka se zajemajo vse naloge, ki so  povezane s finančnim poslovanjem občine. To je m.dr. finančna uprava, vodenje blagajne, knjigovodstvo, izterjava davkov in pristojbin in uprava premoženja.


Mag.a (FH) Daniela Steinwender-Walder

funkcija:vodja urada, finančna upravljalka, matičarka
e-mail: daniela.steinwender-walder@ktn.gde.at

Rosi Stelzl

funkcija: namestnica vodje urada, knjigovodstvo, matičarka
e-mail: rosi.stelzl@ktn.gde.at

Kerstin Lesjak

funkcija: oskrbovanje spleta, prijavni urad in socialne zadeve
e-mail: kerstin.lesjak@ktn.gde.at