turizem, kulturo in šport

Turizem je ena od nosilnih gospodarskih panog naše dežele. Dolgoročno gledano se je izredno dinamično razvil, čeprav tv eku let niso izostala konjukturno pogojena nihanja in strukturalni problemi (zlasti v povezavi s poletno sezono).

Turistično gospodarstvo se mora dnevno na novo uveljavljati v trdem internacionalnem tekmovanju. To zahteva profesionalnost podjetnic in podjektnikov ter sodelavk in sodelavcev, ampak tudi ustrezne okvirne pogoje, v katerih se more profesionalnost razvijati.

Vzročna osnova  turistične primernosti  Bilčovsa je lepota in raznolikost narave in pokrajine ter bogata zgodovinska in kulturna dediščina, ampak tudi posebni potencial fantastičnega okolja za določene aktivnosti v prostem času poleti in pozimi.

„Patentnega recepta“ za trajni razvolj turizma za  Bilčovs ni, vendar lahko marsikaj dosežemo tudi z majhnimi ukrepi vsakega posameznika. Moja naloga za  Bilčovs bo, da razvijem pozicijoniranje z vsemi sobodajalci kot tudi s  turistiki in da to potem tudi uresničimo.


Btn Touren