aktualno

News

Razglasitev - občinski svet

Po § 35 Koroškega splošnega volilnega reda (K-AGO) LGBl. št. 66/1998, v trenutno veljavni verziji, se sklicuje v torek dne 14. avgusta 2018 ob 18:00 uri na občinskem uradu Bilčovs seja občinskega sveta.

Preselili smo se

Praznik iger

Geslo: šport in igre

Sobota, 11.08.2018 pri športem igrišču na Potoku

gozdni požar-ODREDBA

Kaj hočemo doživeti v jedru naše vasi?

Po nalogu občine Bilčovs/Ludmannsdorf bo izvajal tim načrtovalnega biroja nonconform od 20. do22. junija s prebivalci in vsemi zainteresiranimi v Bilčovsu poseben način udeležbe občanov - nonconform idejno delavnico.

RAZGLASITEV

za vpisni postopek za referendum s kratko oznako "Frauenvolksbegehren" in "Don't smoke".

Kärnten rent e-Bike

Initiative e-Bikeverleih 2018

KLIMAAKTIV PRAZNUJE 600. ZGRADBO

Na sejmu Häuslbauermesse v Celovcu so bile 16. februarja 2018 odlikovane koroške zgradbe z zgradbenim standardom klimaaktiv.
klimaaktiv.at

App za smeti (Müll App)

Od takoj naprej najbolje informirani z app za smeti (Müll App )! Občina Bilčovs štarta od takoj naprej z app za smeti (Müll App).