aktualno

News

4. Ludmannsdorfer Familien- und Gesundheitstag - 4. Bilčovški dan družine in zdravja

Nordic-Walking

„Definiraj se na novo“

R A Z G L A S

Pobuda za spremembo načrta namembnosti površin

Razglasitev - občinski svet

Po § 35 Koroškega splošnega volilnega reda (K-AGO) LGBl. št. 66/1998, v trenutno veljavni verziji, se sklicuje v četrtek, dne 25. aprila 2019 ob 18:00 uri na občinskem uradu Bilčovs seja občinskega sveta.

Volitve v Evropski parlament - 2019

Mehrlingsgeburtenzuschusses des Landes Kärnten

Richtlinie für die Gewährung des Mehrlingsgeburtenzuschusses des Landes Kärnten

gozdni požar-ODREDBA

Posojilnica-Bank

Govorilna ura za bančno svetovanje Posojilnice Bank