o občini
Župan: Manfred Maierhofer (GL)

naslov: Občina, 9072 Bilčovs 33
telefon: 04228/2220
fax: 04228/2220-20
mobil: 0664-160 14 43
e-mail: manfred.maierhofer@ktn.gde.at

Predgovor

Občina Bilčovs leži na sončnem pobočju ob akumulacijskem jezeru Drave s prelepim pogledom na Rož in strme Karavanke. Občinsko območje obsega nad 26 km² s približno 1900 prebivalci. Občino Bilčovs izkazuje kulturna in jezikovna raznolikost ter številne izredne rekreacijske ponudbe. Vedno znova očarajo goste in domačine nenavadni sprehodi skozi  nedotaknjene gozdove, pešačenje k mističnim krajem moči in fascinirajoči živalski in rastlinski svet Roža. 

Izplača se, da tukaj postanemo – čisto po geslu občine:
"Kdor hoče umiriti svojo dušo, naj pride v Bilčovs!"  

Podatki in dejstva občine

skupna površina 26 km²
prebivalcev: 1.811 s stalnim bivališčem in 238 z začasnim bivališčem
hiš: 736 (obljudenih)
gospodinjstev: 767
katastralne občine: Bilčovs, Mala Gora,Velinja vas, Želuče, Zgornja vesca
stanje: 31.12.2016

Bilčovs ima skupaj 17 naselij

Potok, Kajzaze, Bilnjovs, Branča vas, Mala gora, Bilčovs, Koviče, Moščenica, Muškava, Spodnja vesca, Zgornja vesca, Podgrad, Na gori, Želuče, Stranje, Velinja vas, Sodraževa

Uradno obvestilo občine bilčovs - juni 2018


Drage Bilčovščanke, dragi Bilčovščani,draga mladina!

Občina Bilčovs/Ludmannsdorf hoče glavno vas Bilčovs/Ludmannsdorf razviti naprej in vaško jedro na novo oblikovati.
Pod motom „Kaj hočemo v bodoče v vaškem jedru doživeti?“ je povabljeno celotno prebivalstvo več dni k sodelovanju pri inovativnem razvojnem procesu.

Večdnevni proces ponuja večplasten program in različne možnosti sodelovanja:
• od 4. junija naprej vnaprejšnjo udeležbo preko idejnih boksov in online-foruma
• workshope, razgovore, obhod vasi, delo v šolskih razredih
• vaško jedro se bo razvilo z vsemi in za vse generacije
• za tri dni pripravi 6-glavni tim iz strokovnih smeri arhitektura, krajevno načrtovanje in komunikacija občasni biro v Zadrugi in deluje live na kraju samem na izsledkih za prihodnost.

Po nalogu občine Bilčovs/Ludmannsdorf bo izvajal tim načrtovalnega biroja nonconform od 20. do 22. junija s
prebivalci in vsemi zainteresiranimi v Bilčovsu poseben način deležbe občanov - nonconform idejno delavnico. Zato se bo uredil v poslopju bivše Zadruge občasni načrtovalni biro, da se zberejo ideje občank in občanov za razvoj njihovega kraja in to live, direktno na kraju samem se bo zvezal sklepčen skupni koncept za razvoj vaškega jedra.

Razen tega bosta dve študentki študijskega programa Transformation Design Višje šole za upodabljajoče umetnosti
Braunschweig ta razvojni proces tudi znanstveno spremljale.

Vzpodbudo za izdelavo razvojnega koncepta za vaško jedro je povzročil razvoj v zadnjih dveh letih v Bilčovsu:
Maja 2016 se je zaprla Zadruga (kmetijska zadruga). S tem ni nastala samo oskrbovalna praznina za kmetijske in gradbene potrebe, temveč izginilo je tudi socialno shajališče v vaškem jedru.

Istočasno naj bi zaprla tudi trgovina Spar. Samo z intenzivni prizadevanjem občinskega zastopstva je uspelo, da se je
obdržal domači oskrbnik (menjava lastnika), zaradi česar je pospeševanje/podpora krajevnega oskrbnika bistvene važnosti.
Januarja 2017 je zaprla vrata Posojilnica-Bank kot bilčovška "hišna banka“. Že itak šibka infrastruktura (nobenega zdravnika, upad gostiln, nobene povezave z glavnimi prometnicami, brez pošte oz. partnerja) je še nadalje oslabela. Roko v roki z odseljevanjem obratovalnic in mladine, redkimi delovnimi mesti v občini kakor tudi stanovanji, ki stojijo prazna, je torej poživitev vaškega jedra kot centralno shajališče bistvenega pomena.

Ker domače prebivalstvo svoj kraj najbolj pozna, so poklicani vsi občani in občanke občine Bilčovs/Ludmannsdorf, da
vnesejo svoje predloge in ideje k rešitvi te naloge.

Prispevki se lahkoo oddajo tudi že vnaprej: na močno frekventiranih mestih so nameščeni od 4. junija naprej idejni
boksi in prav tako od 4. junija stoji na razpolago projektna spletna stran www.ortskern.net , ki je forum za delitev idej in
diskusijo.

Od srede, 20. junija naprej bo idejni biro v Zadrugi tri dni odprt. Vsi zainteresirani lahko v tej fazi zasledujejo in aktivno
sooblikujejo načrtovalni proces, 22. junija prezentira tim nonconform ob 19 uri na zaključni prireditvi sliko bodočnosti bilčovškega vaškega jedra, ki se je razvil iz vnešenih idej.

podpira ta inovativni način skupnega razvoja za bodočnost v okviru pospeševalne iniciative Ortskernbelebung-
OKE.

Skupni razvojni proces v Bilčovsu se bo spremljal na posebej urejeni spletni strani: www.ortskern.net

Vaš župan


Manfred Maierhofer