razglasna deska


Na razglasni deski pred oblinskim uradom najdete uradne informacije in objave (odloke, razglasitve idr.)

Poglejte prosim mimo!

Elektronski uradni list

Po Koroškem splošnem občinskem redu (K-AGO) je od 1. januarja 2017 naprej predvidena avtentična objava vseh občinskih odredb v elektronskem uradnem listu na spletu.

Elektronsko vodeni uradni list občine Bilčovs najdete pod naslednjim spletnim naslovom:

https://www.amtstafel.at/Gemeindeverordnungen_Ktn/20416/Forms/AllItems.aspx


Objave/uredbe občine BilčovsPrivatne objave občank in občanov

za vsebino teh objav občina Bilčovs ne prevzame odgovornosti!