dejanja

Občinska podpora za GO-Mobil-vozovnice za občane in občanke!

Občina Bilčovs podpira nakup GO-Mobil-vozovnic z maks. 50% cene vozovnice (€ 3,80) in maks. 10 vozovnic na osebo v enem mesecu!

 

„Energetske podpore“ občine Bilčovs

elektro-kolesa: € 50,00
Energetski izkaz: € 50,00
izolacija podstrešja: € 100,00