gospodarski oddelek

Naloge:

Priključki na kanalizacijo in vodno omrežje
90 km cestnega mrežja
13,5 km pešpoti
70 km kanalizacije
50 km vodovoda
2 vodna rezervoarja
4 vodnih virov
8 postaj za redukcijo pritiska
15 jaškov z  z zapornimi ventili
6 hiš
1 pokopališče
2 pristanišči
cikurat
2 igrišči (1 krat tedenska kontrola)
odvažanje smeti, zbirališče starih snovi (se močno uporablja)
 drsališče

Zimska služba:
Porabi 50-70 palet soli (pred 25 leti nobene soli, pred 15 leti 5 žakljev in pred 10 leti šele 10 palet)

Košnja:
S košnjo je zaposlen  en sodelavec  4 mesece v letu..

Športna igriščae:
Košnja vklj. obrezovanje žive meje ob športnih igriščih, odvažanje smeti,  vzdrževalna dela na športnih igriščih -  opozorilo: s športnim društvom se bo treba na novo pogovoriti v zadevi vzdrževanja/košnje (več dela zaradi novega igrišča za treninge)

Čistilna naprava:
2 čistilni napravi
16 črpalnih postaj

Tekoča dela na področju kanalizacije je zavzemajo 80 % delovnega časa enega sodelavca: v ponedeljkih se izvaja glavni pregled čistilne naprave, v petkih pa se izvaja mala kontrola. Tudi tekoča opravila za vzdrževanje zahtevajo svoj čas.

Ansprechpartner: Vodja gradbenega oddelka Alfred Schellander
Adresse: Bilčovs 149072 Bilčovs
+43 (0)664/5441312
+43 (0)4228/2220-20
bauhof-ludmannsdorf@gmx.at
Wirtschaftshof Team
tim:
Walter Kropiunig (Tel: 0664/9176414)
Franz Potočnik (Tel: 0664/1485849)