Dajatve (pristojbine, prispevki)

Pristojbine, dajatve, davki in civilnopravna plačila

V občini Bilčovs od 1.1.2011 naprej

Pristojbina za odvoz smeti

vodarina in kanalščina

Pristojbina za pokopališče

Prispevki staršev

Dajatev na pse

Turistične in nočitvene takse

Veselični davek

Zemljiški davek A in B

Nova banka podatkov pri zemljiški knjigi

Komunalni davek

Dajatev za začasno bivališče

Upravne dajatve in zvezne pristojbine

Komisijske pristojbine

Prispevek za asfaltiranje pri javnih poteh

Prispevki v sklad za živalske kužne bolezni