družina

Počitnice oskrba

Da bi podpirali starše pri iskanju oskrb v počitniških časih, ki so v skladu s potrebami,   objavlja podjetje Familie & Beruf Management GmbH na svojem spletu www.familieundberuf.at vsako leto aktuali pregled  ponudb za počitniške oskrbe iz cele Avstrije 

„Die Familie ist die wichtigste Säule in unserem Leben, sie bietet uns Schutz, Sicherheit, Geborgenheit und Liebe!“

Unsere Aufgabe ist es, den Familien in Ludmannsdorf/Bilčovs ein Umfeld zu bieten, in dem sie gerne leben und glücklich sein können. 


"Srečanje škratov"

Za starše z dojenčki in malčke od 0-4 let!

 

Dragi starši!

 

Kot župan rad zagovarjam idejo in iniciativo mlade trikratne matere  in podpiram ta  družinam naklonjeni projekt „Srečanje škratov za družine z dojenčki in malčki“ v naši občini!

 

V udobni atmosferi Vaš/i otrok/ci  (0-4 let) lahko naveže/jo prve socialne kontakte z enakostarimi, se igrajo in zabavajo. Radevolje lahko pridejo zraven tudi starejši bratje in sestre

Matere in očetje  se lahko spočijejo ob kavi in pecivu, si izmenjajo izkušnje in se medseboj podpirajo s praktičnimi nasveti.  Tudi za najmlajše so pripravljeni prigrizki.

 

Program: prosto igranje, petje, igre s prsti, pesmi ob masaži dojenčkov, rime, kratke plesne igre, barvanje, brkljanje, gnetenje slanega testa  (po starostnih skupinah),…

 

Kdaj in kje: vsak sreda (razen ob praznikih in v počitnicah) vedno od 09:00 do ca. 11:30 ure v novum farnem domu v Bilčovsu

 

Prispevek za stroške: € 5,-- na družino (za igrače, kulinariko, prevleko za povijanje,…). Stroške za prostor v farnem domu prevzame občina Bilčovs.

 

Prijava ni potrebna – pridite enostavno mimo!

 

Če imate vprašanja, Vas prosimo, da kontaktirate gospo Iris Stelzl, tel.: 0660-2772606, ki bo „srečanje škratov“ tudi osebno oskrbovala.

 

Vaš župan

  

Manfred Maierhofer10 davčnih namigov za družine

1. Stroški za oskrbo otrok Za otroke do 10. življenskega leta se lahko uveljavijo stroški za jaslice, vrtec, dnevne matere, izposojene babice, popoldansko oskrbo vklj. kosilo, šolski smučarski tečaj, športni teden, počitniško oskrbo i.p.; maksimalna višina: 2.300 Evrov na otroka in leto. Prošnje za stroške za oskrbo otrok se vložijo v okviru napovedi za odmero davka delojemalkam/delojemalcem s formularjem L1k; potrdil ni treba prilagati, kljub temu jih je treba hraniti; finančni urad jih lahko zahteva.

2. Prosti znesek za otroke Za vsakega otroka, za katerega se prejema več kot 6 mesecev na leto družinska doklada, pristaja letno prosti znesek za otroke v višini 220 Evrov. Če zaprosita oba starša za prosti znesek za otroke za istega otroka, potem znaša ta 132 Evrov  letno za vsakega od staršev. Prosti znesek za otroke se uveljavlja v okviru napovedi za odmero davka delojemalkam/ delojemalcem s formularjem L1k. 

3. Odbitni znesek za edinega hranilca (AVAB) Kdor prejema za najmanj enega otroka več kot 6 mesecev družinsko doklado in zakonski partner oz. zakonska partnerica letno ne zasluži več kakor 6.000 Evrov, ima pravico do  AVAB. AVAB znaša za enega otroka 494 Evrov, za drugega 175 Evrov in za vsakega nadaljnjega 220 Evrov. Prošnja za  AVAB se vloži v okviru napovedi za odmero davka delojemalkam/delojemalcem s  formularjem L1/E1;  formular se mora izpolniti za vsakega otroka, za katerega se prejema družinska doklada.

4. Odbitni znesek za samohranilca(AEAB) Kot samohranilec/samohranilka velja, kdor več kot šest mesecev v letu ni poročen/a ali živi brez partnerja/ke in prejema vsaj za enega otroka in prejema družinsko doklado več kot 6 mesecev.  AEAB znaša za enega otroka 494 Evrov, za drugega 175 Evrov in za vsakega nadaljnjega 220 Evrov. Za AEAB se zaprosi v okviru napovedi za odmero davka delojemalkam/delojemalcem s  formularjem L1/E1; formular se mora izpolniti za vsakega otroka, za katerega se prejema družinska doklada.

5. Prošnja za negativni davek Če se ne prejema noben dohodek ali noben davčno obvezani dohodek, imate kljub temu pravico do odbitnega zneska za edinega hranilca ali samohranilca. Zaprositi je treba v okviru napovedi za odmero davka delojemalkam/delojemalcem s  formularjem L1/E1. Prošnja se lahko stavi  z veljavnostjo za 5 let nazaj.

6. Dodatek za več otrok Dodatek za več otrok prejmete, če ste prejeli v dotičnem koledarskem letu družinsko doklado za vsaj tri otroke. Družinski dohodek ne sme presegati 55.000 Evrov /leto (velja za 2012). Dodatek za več otrok znaša  20 Evrov na mesec in se zaprosi v okviru napovedi za odmero davka delojemalkam/delojemalcem s  formularjem L1, E1 ali E4.

7. Odbitni znesek za preživnino Starši, k s svojim otrokom/svojimi otroci ne živijo v skupnem gospodinjstvu in plačujejo preživnino, imajo pravico do odbitnega zneska za preživnino. Odbitni znesek za preživninoje je razporejen po številu preživinsko upravičenih otrok in znaša mesečno za 1. otroka 29,20 Evrov, za 2. otroka 43,80 Evrov in za 3. in vsakega nadaljnjega otroka 58,40 Evrov. Odbitni znesek za preživnino se zahteva v okviru napovedi za odmero davka delojemalkam/delojemalcem s  formularjem  L1k.

8. Zunanje poklicno izobraževanje Izdatki za poklicno izobraževanje nekega otroka se lahko davčno uveljavlja  kot izredna obremenitev, če v zaledju  bivališča staršev ni ustrezne izobraževalne možnosti. Pri šolarjih in vajencih pomeni zunanje poklicno izobraževanje obisk internata, ki je oddaljen več kot 25 km  od bivališča staršev, Univerza mora biti oddaljena najmanj  80 km. Mesečni pavšalni znesek za to znaša 110 Evrov, pripada pa tudi v počitnicah; zaprosi se s formularjem L1k.

9. Izvenredna obremenitev Za stroške - v kolikor jih ne povrne zavarovalnica - za zobno sponko, očala, kontaktne leče, slušne aparate ali medikamente kakor honorarje zdravnikov in bolnic  ali druge bolniške stroške  za otroke se lahko zaprosi odštevši lastni delež s formularjem L1k. Pri prizadetosti (vsaj 25%) se lahko uveljavljajo bolezenski stroški brez lastnega deleža.  Odbijejo se tudi lahko bolezenski stroški za zakonskega partnerje pri edinih hranilcih.

10. Otroci s prizadetostjo Dejanski stroški prizadetosti kakor stroški za  terapije, izdatki za pomožna sredstva za prizadete, šolnina za šole ali delavnice za prizadete, posebni nakupi (znižani s prispevki zavarovalnic ali morebitnega dodatka za  pomoč in postrežbo), se lahko davčno uveljavijo kot izvenredna obremenitev. Zaprosi se s formularjem L1k.

Izključitev odgovornosti: vse navedbe kljub točni rešerši brez jamstva. Zneski Evrov so deloma zaokroženi, možni so dodatni zakonski predpogoji. Nadaljnje informacije nudita finančni urad in davčni svetovalec . Stanje 7.5. 2013
Samoobramba  za dekleta in žene

Nasilno poseganje se lahko zgodi povsod. Zato je važno, da se dekleta in žene senzibilizirajo za nevarnosti.

 

Avstrijska zakonodaja je s 1. januarjem 2016 novelirala avstrijski kazenski zakonik (StGB). Zboljšala se je kazensko pravna zaščita pred nasiljem in uvedli so se oteževalni vzroki, ki privedejo do višjih kazni. Tako se je n.pr. zvišal kazenski okvir za težko telesno poškodbo od 3 na 5 let.

 

Da se preprečijo nasilna dejanja, svetuje kriminalna prevencija, da se upoštevajo sledeča navodila:

 

  • Pazite na občutek v trebuhu! „Neugoden“ občutek je zdravo svarilo in ga je treba nujno upoštevati.
  • Čim prej reagirajte in obdržite distanco, tem bolj boste ostali zmožni ukrepanja.
  • V konkretni situaciji signalizirajte nasprotniku, da niste žrtev. Postavite kretnice z mimiko, gestiko in nastopom.
  • Izpovejte glasno in razločno vaša čustva  in recite jasen NE! Nagovorite ciljno druge osebe, da si zasigurate podporo.
  • Splošno veljavno navodilo ne obstaja. Važen je odločen odpor  in izkoriščanje  efekta presenečenja. Prehodite v mislih situacijo strahu in najdite vaš osebni način vedenja.
  • Za nasvete in treninge se obrnite na specializirane ustanove, vprašajte eksperte za kriminalno prevencijo pod  059-133.

 

Kaj se kahko naredi, če pride dejansko do nasilnega dejanja ali do nedopustnega posega? Posebno važno je, da se naredi na vsak način prijava pri policiji. Ta  obravnava zadevo zaupno.

 

Pod www.gewaltschutzzentrum.at se najdejo po celi državi ustanove za zaščito žrtev in intervencijskih mest za žrtve nasilja. Ta svetovanja so anonimna in brezplačna.


Poročilo o predavanju „Naredimo otroke močne – premočne za odvisnosti“

V četrtek, dne 28. aprila 2016 je bilo na iniciativo odbora za družine v okviru Zdrave občine  predavanje in diskusijski večer na temo „Naredimo otroke močne – premočne za odvisnosti“. Gospa DAS Margit Nemeth z deželnega mesta  za preventivo proti odvisnostim za Koroško je predstavila zainteresiranim staršem osnovna pravila, kako usposobiti otroke za življenje. V osmih poglavjih, ki so učinkoviti pri vzgoji, so fomulirane bistvene točke za „dobro vzgojo“. Staršem je bilo pojasnjeno, kaj lahko že sedaj naredijo, da preprečijo eventualne poznejše odvisnosti ali  tudi mobbing. K temu spada tudi krepitev osebnosti in samozavesti otrok. (GO Roswitha Moswitzer)