o občini
Župan: Manfred Maierhofer (GL)

naslov: Občina, 9072 Bilčovs 27
telefon: 04228/2220
fax: 04228/2220-20
mobil: 0664-160 14 43
e-mail: manfred.maierhofer@ktn.gde.at

Predgovor

Občina Bilčovs leži na sončnem pobočju ob akumulacijskem jezeru Drave s prelepim pogledom na Rož in strme Karavanke. Občinsko območje obsega nad 26 km² s približno 1900 prebivalci. Občino Bilčovs izkazuje kulturna in jezikovna raznolikost ter številne izredne rekreacijske ponudbe. Vedno znova očarajo goste in domačine nenavadni sprehodi skozi  nedotaknjene gozdove, pešačenje k mističnim krajem moči in fascinirajoči živalski in rastlinski svet Roža. 

Izplača se, da tukaj postanemo – čisto po geslu občine:
"Kdor hoče umiriti svojo dušo, naj pride v Bilčovs!"  

Podatki in dejstva občine

skupna površina 26 km²
prebivalcev: 1.811 s stalnim bivališčem in 238 z začasnim bivališčem
hiš: 736 (obljudenih)
gospodinjstev: 767
katastralne občine: Bilčovs, Mala Gora,Velinja vas, Želuče, Zgornja vesca
stanje: 31.12.2016

Bilčovs ima skupaj 17 naselij

Potok, Kajzaze, Bilnjovs, Branča vas, Mala gora, Bilčovs, Koviče, Moščenica, Muškava, Spodnja vesca, Zgornja vesca, Podgrad, Na gori, Želuče, Stranje, Velinja vas, Sodraževa

Uradno obvestilo občine bilčovs - april 2017


Drag Bilčovščanke, dragi Bilčovščani, draga mladina!

Na žalost moram začeti z nerazveseljivo novico: potem ko smo zvedeli, da se bodo uredile jaslice tudi v občini Kotmara vas, smo se srečali s pristojnimi organizatorji in drug drugemu  razložili naše  projekte in predstave  za „oskrbo od 0 – 3 let“. Sedaj je tako, da je mag. Breda Gspan iz razumljivih razlogov sklenila, da jaslic v Bilčovsu ne bo  ustanovila, ker bi bilo tveganje, da bo premalo otrok,  za njo preveliko. Kotmara vas načrtuje dve skupini, od katerih bo ena predvidoma dvojezična. Če bo potekala gradnja brez zastojev, je otvoritev možna z začetkom šolskega leta 2017/18. Točnejše informacije pa prejmete seveda od občine Kotmara vas.

Pogajanja s pristojnimi  Posojilnice Bank Celovec kot lastnice bivšega bančnega poslopja in nekdanje zadruge je potekalo zaenkrat na žalost brez uspeha, ker so bila ovrednotenja sodnijsko zapriseženih izvedencev od naše strani in od strani banke kakor tudi predstave bančnih zastopnikov in pogajalskega tima naše občine predaleč narazen. Najbrž bo prišlo do javnega razpisa banke. Tukaj bomo seveda še enkrat naznanili naš interes z našimi kondicijami. Vse odločujoče pa je seveda  financiranje, ki brez podpore in odobritve deželne vlade ne bo možno.

S popravili škode pri pluženju in deloma enormnimi sanacijskimi opravili zaradi pozeb bodo naši sodelavci gospodarskega centra začeli takoj, da potem lahko čim prej spet opravljajo času primerna sezonska dela. Če vendarle odkrijete še nadaljnje škode zaradi pluženja, javite to prosimo na občinski urad!

In sedaj Vam želim lepo vigred z mnogimi sončnimi dnevi za črpanje energije, da bo šlo pomladansko delo lažje od rok! In vsem otrokom želim za Veliko noč seveda pridnega zajca in veliko veselja pri iskanju pirhov!

Vaš župan,


Manfred Maierhofer