razglasna deska


Na razglasni deski pred oblinskim uradom najdete uradne informacije in objave (odloke, razglasitve idr.)

Poglejte prosim mimo!

Objava k servisu župana občine

Objave/uredbe občine Bilčovs

  • diverzno


objave/uredbe Urada Koroške deželne vlade in okrajnega glavarstva Celovec 


Napovedi, termini in informacijePrivatne objave občank in občanov

za vsebino teh objav občina Bilčovs ne prevzame odgovornosti!