Zbiranje kosovnih odpadkov in problemskih snovi

Od srede, 14. marca do petka, 16. marca 2018

 

Centralno zbirališče pri gasilskem domu v Bilčovsu.

 

Zbiranje je razdeljeno po vaseh kot sledi:
sreda, dne 14. marca 2018 od 13:00 do 18:00 ure:
Gora, Koviče, Zgornja vesca, Želuče, Stranje, Branča vas
četrtek, dne 15. marca 2018 od 13:00 do 18:00 ure:
Bilčovs, Podgrad, Mala Gora in Velinja vas
petek, dne 16. marca 2018 od 13:00 do 18:00 ure:
Potok, Kajzaze, Bilnjovs, Moščenica, Muškava, Spodnja vesca, ÖDK-naselje, Sodraževa

  • Prispevek za odvoz:

- znaša na oddani m³ odpadkov         € 40,--             - Folije za siliranje z mrežo na m³     € 35,--

- 1 guma za avto brez platišča          €   3,--             - 1 guma za avto s platiščem             €  6,--

- 1 guma za tovornjak brez platišča  € 10,--             - 1 guma za tovornjak s platiščem    € 20,--

 

Pomembno! Čim natančneje ločujete odpadke, tem ceneje je odstranjevanje!

 

  • Gratis akcije:
  • folije za siliranje brez mreže                       - stiropor
  • les                                                            - stari električni stroji in stara elektronika
  • problemske snovi vseh vrst (barve, laki, zdravila*, akumulatorji*, čistila,…)

  • Avtomobilske razbitine: Prijave do 31.marca 2018 na občinskem uradu
  • Predčasno odlaganje je strogo prepovedano!
  • Izvzeti od zbiranja so vsi obrtni odpadki!
  • Pozor! Pri zbiranju kosovnega materiala ne sprejemamo stare jedilne maščobe, ker se lahko celo leto vsako 1. Soboto (08.00 do 10.00 uri) in vsak 3. Petek (15.00 do 17.00 uri) v mesecu oddajojo v Zbirnem centru v Velinji vasi.


* Opozarjamo na to, da se medikamenti vsak čas lahko oddajojo v apotekah in akumulatorji  v strokovnih trgovinah! Pomagajte varčevati pri stroških!