štartna stran

Nova izdaja Ludmannsdorf/Bilčovs aktuell je izšla:


Na podlagi tehničnih problemov lahko pride slovenski strani našega spleta do sinhronizacijskih napak, tako da se v njihovi obliki razlikujejo od nemških strani.

Z vso vnemo delamo na tem, da najdemo rešitev za ta problem. Prosimo za Vaše razumevanje.

Vaša oskrbovalka spleta

News

Razglasitev - občinski svet

Po § 35 Koroškega splošnega volilnega reda (K-AGO) LGBl. št. 66/1998, v trenutno veljavni verziji, se sklicuje v četrtek, dne 27. julija 2017 ob 18:00 uri na občinskem uradu Bilčovs seja občinskega sveta.

Razglasitev o razpisu volitev v državni zbor

Po § 1 odst. 3 Volilnega reda za državne volitve 1992 – NRWO se s tem objavlja uredba zvezne vlade o razpisu volitev v državni zbor, BGBl. II št. 190/2017.

Prodaja Bilčovs 28

Stanovanjska hiša s 5 stanovanjskimi enotami

Čudovito lepo gradbeno zemljišče na sončni strani Roža je naprodaj!

Iščete lepo in edinstveno gradbeno zemljišče za Vaš dom? Potem ste pravega končno našli!

družinski popoldan

Fun-tastičen družinski popoldan
v petek, dne 18. avgusta 2017 od 14.00 ure pri gasilskem domo v Bilčovsu

Prisrčno vabilo na razstavo Meina Schellander

Der Kopf ist ein Feld, ist ein Denkraum
Glava je polje, je miselni prostor
The head is a field, is a thinking space

30 let dvojezični otroški vrtec Bilčovs

Pod motom „V srcu smo vsi pestri“ je dne 9.06.2017 je obhajal dvojezični otroški vrtec Bilčovs svoj 30-letni obstoj.