štartna stran

Nova izdaja Ludmannsdorf/Bilčovs aktuell je izšla:


Na podlagi tehničnih problemov lahko pride slovenski strani našega spleta do sinhronizacijskih napak, tako da se v njihovi obliki razlikujejo od nemških strani.

Z vso vnemo delamo na tem, da najdemo rešitev za ta problem. Prosimo za Vaše razumevanje.

Vaša oskrbovalka spleta

News

OBJAVA o razpisu volitev v Koroški deželni zbor 2018

Uredba Deželne vlade z dne 20. novembra 2017, LGBl. št. 72/2017, s katero se razpisuje volitve v Koroški deželni zbor.

Kmetijski sejem Alpe-Jadran 2018

Kmetijski sejem Alpe-Jadran, v soboto, dne 13. januarja 2018
Prijava: do srede, 10. januarja 2018 pri občinskem uradu

OBDELAVA POŠKODB DREVJA zaradi vetroloma „YVES“

P O J A S N I L A

Podpora k stroškom ogrevanja

Rok za oddajo prošnje: od 02. oktobra 2017 do 26. februarja 2018